Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği, Dünya ÇAKOP oluşumudur.