Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği, Dünya ÇAKOP oluşumudur.

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr.AhmedProf.Dr.Ahmed Akın'ınAkın'ın dile getirdiği son dönemdeki konu üzerine Dünya Çakop olarak açıklamamız;açıklamamız;

Ahmed Akın hocanın sosyal medyaya yansıyan konuşması ile alakalı şu ek bilgilerin açıklanmasında fayda görüyoruz. Cinsiyet şaşkınlığı (gender confusion), eşcinsel eğilim ve bunlara paralel giden cinsiyet değiştirmeye yönelik hormonel ve cerrahi girişimlerin başta USA olmak üzere küresel boyuttaki durumunu bilmeden, Türkiye üzerine bir değerlendirme yapmak yetersiz olur. Öncelikle 2012 tarihinden itibaren erkek ve kadınlarda eşcinsel eğilimler büyük artış gösteriyor. J.Twenge'nin "İnternet Nesli" kitabında sunduğu gibi erkek eşcinsel eğilimi 1989-1994 arasında % 4 lerde seyrederken 2010-2016 arasında %8 lere, kadınlarda ise aynı zaman aralığı içinde %4 den %15 lere yükselmiş durumda. Yani 22 senede erkeklerde %100 kadınlarda %300 bir artış ile karşı karşıyayız. (General Social Survey USA 1989-2016) Bu artışın güncel durumu (11Haziran 2022) Medscape Medical News üzerinden acil haber (Medscape Trending Alert) olarak son iki araştırma üzerinden açıklanıyor. USA da kendilerini 18-24 yaş grubunda trans ve cinsiyetsiz (nonbinary) tanımlayanlar 2016 da 0.66% iken bu yıl 1.3% (398,900) oranlarına yükselmiş yani altı senede %100 artış var. Fakat Williams 2016 daki bu araştırmaya 13-17 yaş grubunu katmamış, onların da 1.4% (300,100) kendilerini trans veya cinsiyetsiz tanımlıyorlar, yani toplam sayı daha yüksek olabilir. Cinsiyet değiştirmeye yönelik cerrahi girişimlere bakarsak, USA da 2017 de 8304 vaka varken bu sayı 2018 de 9576 ya yükseliyor yani bir senede %15 artış izliyoruz. (Current Urology 2021 December; 15(4): 245) Bu kadar kısa zaman süresi içinde böyle bir artış, sosyal ve psikolojik açılardan bakıldığında olağanüstü vahim bir fenomen olarak görünüyor. Fakat işin esef verici çok ilginç bir yönü daha var, bütün bu cerrahi girişimlerin bir de ticari pazar değeri var. Global Market Insights / Küresel Pazar Analizleri raporunda şu verileri buluyoruz. Cinsiyet Değiştirme Cerrahisi Pazar Büyüklüğü USA da 2019'da 316 milyon ABD doları civarında ve 2020'den 2026'ya kadar %25,1 yıllık bileşik büyüme oranına tanık olacak. Yani 2026 da Küresel Pazar Değeri 1.5 milyar USD na yükselecek. Geçmiş tecrübelerimizden bildiğimiz gibi, öyle olmayan cerrahları tenzih ederiz, ama bazıları USA da olduğu gibi, işin etik yönünü göz ardı edip, pazar payına ortak olmak isteyecekler. İş maalesef cerrahi bir müdahale ile de kısıtlı kalmayacak, ardından hormonel sözde tedavi gelecek, gül gibi kızlarımızın sakalları çıkmaya, sesleri kalınlaşmaya, oğullarımızın da göğüsleri büyümeye, kılları dökülmeye başlayacak. Bilindiği gibi acil tıbbi gereksinim dışında gerçekleşen testosteron veya östrojen hormon alımları kansere kadar götüren yan etkilere sebeb oluyor. Son olarak Avustralya da bu süreci yaşamış 22 yaşında genç bir delikanlı, ergenlik krizi bitince, cinsiyet değiştirdiğine pişman oluyor ve göğüslerini aldırmak için Kore'ye gidiyor. Yani neticede Ahmed Akın hocanın konuşmasında yer verdiği bazı rakamlar Türkiye'mizin bugünkü durumu için abartılmış görünse de, dolu dizgin oraya doğru gidiyouz. Üstel (eksponansiyel) bir artışla kız ve erkek ergenler cinsiyet şaşkınlığı içinde psikolog ve psikiyatrlara müracaat ediyor ve maalesef bazı meslekdaşlarımız tarafından "sen böyle doğdun, bunun tedavisi yoktur" yalanı ile karşılaştıklarında, son çare olarak cinsiyet değiştirmeye karar veriyorlar. Eğer etkili bir alan taraması yapılırsa cinsiyet değiştirmek isteyenlerin sayısının Ahmed Akın hocanın zikr ettiğinden bile çok daha yüksek olduğunu göreceğiz. Yukarıda değindiğimiz istatistikler, tarihte gördüğümüz, tabii akışında normal sosyal değişimleri yansıtmıyor, çok başka, uzaktan kumandalı, tetiklenmiş bir süreç ile karşı karşıyayız, J.Twenge'nin tabiri ile üzerimize bir "tsunami" geliyor, insanlık internet ve sanallık üzerinden yeniden dizayn edilmek isteniyor.

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu

Kaynak:
GMI
Global Market insigt
Report ID: GMI2926n / Sene: 2019

Cinsiyet Geçişine Göre Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Pazar Büyüklüğü (Erkekten Kadına {Yüz, Göğüs, Genital}, Kadından Erkek {Yüz, Göğüs, Genital}), Sektör Analizi Raporu, Bölgesel Görünüm, Uygulama Potansiyeli, Fiyat Trendleri, Rekabetçi Pazar Payı ve Tahmin, 2020 – 2026

Endüstri akımları Cinsiyet Değiştirme Cerrahisi Pazar büyüklüğü 2019'da 316 milyon ABD dolarından fazlaydı ve 2020'den 2026'ya kadar %25,1 yıllık bileşik büyüme oranına tanık olacak.

Transgender sorunlarıyla ilgili artan farkındalık, cinsiyet değiştirme cerrahi merkezlerine erişilebilirlik ve mevcut olmaları, cinsiyet değiştirme cerrahisi endüstrisinin büyümesini artıran önemli faktörlerden bazılarıdır. Ayrıca hastaların cinsiyet değiştirmeye meyilli olması ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarının artması pazarın büyümesini sağlayan faktörlerden bazıları.
Endüstri akımları Cinsiyet Değiştirme Cerrahisi Pazar büyüklüğü 2019'da 316 milyon ABD dolarından fazlaydı ve 2020'den 2026'ya kadar %25,1 yıllık bileşik büyüme oranına tanık olacak.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Piyasa Raporu Kapsamı

Rapor Kapsamı

Ayrıntıları

 

 

Temel Yıl:

2019


2019 Pazar Büyüklüğü:

 

316.1 Milyon (ABD doları)

 

Tahmin Dönemi:

2020’den 2026’a

 

Tahmin Dönemi 2020- 2026 Yıllık bileşik Büyüme oranı:

%25

 

2026 Değer Projeksiyonu:

1.5 Milyar (ABD doları)

 

Geçmiş Veriler:

2015’ten 2019’a

 

Sayfa Sayısı:

81

Tablolar, Grafikler ve Şekiller:

140

Kapsanan segmentler:

Cinsiyet Geçişi

Büyüme Yönlendiricileri:

·      Cinsiyet değiştirme ameliyatlarını tercih eden insan sayısında dünya çapında artış

·      Amerika Birleşik Devletleri’nde olumlu hükümet politikaları

·      Cinsiyet değiştirme ameliyatları konusunda transseksüel nüfus arasında artan farkındalık

Engeller ve Zorluklar:

·      Prosedürlerin yüksek maliyeti

·      Cinsiyet değişikliği yapanlarda pişmanlığın artışı

Büyüyen lehte hükümet politikaları pazar büyümesini artıracak

Cinsiyet geçiş ameliyatlarıyla ilgili teşvikkâr hükümet politikaları, endüstri talebini yönlendiren ana faktörlerden biridir. Örneğin, „Uygun Fiyatlı Bakım Yasası “, (Affordable Care Act) ABD'deki transseksüel ve Cinsel Kimlik Uyumsuzluk olan kişilere sigorta sağlayan hükümet politikasıdır.

Ayrıca, trans bireylere özel ruh sağlık hizmetleri sunmak nedeniyle, son birkaç yılda cinsiyet geçiş ameliyatlarının sayısı artmıştır. Örneğin, Hükümet Eşitlik Ofisi'nin yakın tarihli bir verilerine göre, İngiltere Birleşik Krallık ‘ta tahminen 200.000-500.000 trans birey var. Dolayısıyla, bu da dünya genelinde bu endüstrinin büyümesini daha da artıracak cinsiyet değiştirme ameliyatlarına olan talebi tetikleyecektir.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile ilgili araştırmaların ve kamuoyunun farkındalığının artması, cinsiyet değiştirme ameliyatın pazar büyüklüğünü artıracaktır. Örneğin, Michigan Eyalet Üniversitesi Sosyal Bilimler Merkezleri Koleji, toplumun transgender topluluğunu anlama yapısını bulmak için araştırmaya dayalı bir çalışma yürüttü. Ayrıca, Birleşik Krallık ‘ta Cinsiyet Tanıma Yasası, cinsiyet disforisi olan kişilerin yasal cinsiyetlerini değiştirmelerine izin verir.
Bu nedenle, çeşitli çalışmalar yoluyla transseksüel konulara artan odaklanma, cinsiyet değiştirme cerrahisi pazarının büyümesine katkıda bulunacaktır.

Cinsiyet değiştirme ameliyatları için çoğalan sağlık sigortalar bu pazarın büyümesini hızlandıracak

Kadından erkeğe cinsiyet değiştirme ameliyatının değeri 2019'da 131,4 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Kadından erkeğe ameliyatın büyümesi, cinsiyet değiştirme cerrahi prosedürlerinde artan sağlık sigortasına bağlanıyor. Ayrıca, kadından erkeğe cinsiyeti değiştiren cerrahide yeni cerrahi teknikleri içeren teknolojik gelişmeler, cinsiyet değiştirme ameliyatlarına olan talebi artıracak ve böylece pazarın büyümesini destekleyecektir. Genital cerrahi ayrıca fallektomi, orşiektomi ve vajinoplasti olarak alt bölümlere ayrılır. Bu cerrahi işlemler, erkek cinsel organlarının görünümünü ve işlevini kadın cinsel organına dönüştürür. Ayrıca kadından erkeğe yapılan ameliyatlar yüz, göğüs ve genital ameliyatlar olarak sınıflandırılmaktadır. Genital cerrahi, histerektomi ve falloplasti yardımıyla kadın cinsel organlarının erkek cinsel organlarına dönüştürülmesine yardımcı olur. Bu nedenle, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının artan etkinliği ile birleşen teknolojik gelişmeler, analiz süresi boyunca pazar büyümesini artıracaktır.

Avrupa ülkelerinde yasal kabul, bölgesel pazar büyümesini artıracak

Almanya, Avrupa pazarına hâkim oldu ve 2019'da 15,9 milyon ABD doları değerindeydi. Büyüme, Almanya'daki lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender (LGBT) haklarının gelişmesine bağlanabilir. Ayrıca, sağlık tesislerinin iyileştirilmesi ve cinsiyet değiştirme cerrahisinde uzmanlaşmış doktorların, cerrahların ve kliniklerin varlığı, tahmin süresi boyunca pazar büyümesini daha da artıracaktır. Örneğin, HELIOS Hastanesi Berlin-Zehlendorf, kadından erkeğe cinsiyet değiştirme ameliyatları sağlar. Bu, büyük bir hasta havuzunu çekecek ve böylece pazar büyümesini artıracaktır.

Avustralya'da cinsiyet değiştirme ameliyatı pazarı 2019'da önemli bir gelir payına sahipti ve analiz zaman dilimi boyunca %25.8 yıllık bileşik büyüme oranına tanık olacağı tahmin ediliyor. Yüksek büyüme, ülkedeki artan sayıda transseksüel nüfusla ve artan sayıda ameliyattan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Medicare ve özel sağlık sigortası, Avustralya'daki cinsiyet değiştirme ameliyatını kapsar. Böylece hastaların daha düşük maliyetle ameliyat olması sağlanacak ve ülke genelinde daha fazla sayıda hasta cezbedecektir. Dolayısıyla, yukarıda belirtilen faktörler pazar büyümesini artırmada hayati bir rol oynayacaktır.

Anahtar, piyasa oyuncuları tarafından transseksüellere düşük maliyetle hizmet tekliflerinin uygulanması, pazar büyümesini artıracaktır.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı pazarının önde gelen oyuncularından bazıları arasında Bupa Cromwell Hastanesi, Yeson Voice merkezi, Chettawut Plastik Cerrahi Merkezi, Sava Perovic Temel Cerrahisi, Phuket Uluslararası Estetik Merkezi (PIAC), Rumerkozmetik, Güney Kaliforniya Transgender Cerrahisi Enstitüsü ve Sina Dağı bulunmaktadır. Transseksüel Tıp ve Cerrahi Merkezi (CTMS). Bu hizmet sağlayıcılar, karmaşık cinsiyet değiştirme cerrahi prosedürüne vurgu yapıyor ve hastaya temel gelişmiş bakım sunuyor, böylece bölgelerde daha fazla müşteriyi artırıyor ve bu da pazarın büyümesini hızlandıracak.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı pazarının araştırması raporu kapsamı, 2015'ten 2026'ya kadar aşağıda belirtilen ameliyatlar için ABD doları cinsinden gelir açısından tahminler ve endüstrinin derinlemesine gelirin öngörüsünü.

Cinsiyet Geçiş için , 2015 – 2026 (Milyon ABD doları)

 • Erkekten kadına
  • Yüz
  • Meme
  • Genital
   • fallektomi
   • orşiektomi
   • vajinoplasti

 

 • Kadın Erkek
  • Yüz
  • Göğüs
  • Genital
   • histerektomi
   • falloplasti

 

 

 

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki bölgeler ve ülkeler için sağlanmıştır:

 • Kuzey Amerika
  • ABD
  • Kanada
 • Avrupa
  • Almanya
  • Birleşik Krallık
  • Fransa
  • İspanya
  • İtalya
  • Sırbistan
 • Asya Pasifik
  • Çin
  • Hindistan
  • Japonya
  • Avustralya
  • Tayland
 • Latin Amerika
  • Brezilya
  • Meksika
 • Orta Doğu ve Afrika
  • Güney Afrika
  • Suudi Arabistan

 

Yazarlar: Sumant Ugalmugle, Rupali Swain