Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği, Dünya ÇAKOP oluşumudur.

Misyonumuz

Vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrultusunda, aile kurumu ve bireylerine yönelik çalışan STK’lar ile (veya vizyonumuz doğrultusunda bizler ile çalışabilecek diğer STK’lar ile) ortak iş birliği içinde aileyi ve bireylerini korumak, statüsünü yükseltmek, toplumdaki saygınlığını korumak, aileyi ve bireylerini tehdit edecek her türlü sosyolojik, psikolojik, biyolojik, fizyolojik sorunlara karşı ortak projeler üretmek, ortak amaçlar doğrultusunda beraber çalışma zemini oluşturmak, bilgi birikim deneyimleri paylaşmak, iletişim ağı oluşturmak, istişare ve işbirliği üretilmiş olan proje ve politikaları etkileyecek çalışmalar üreterek aileyi fıtrat gereği olması gereken zeminde tutmaya çalışmak misyonumuzdur.

Category:

Date: