Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği, Dünya ÇAKOP oluşumudur.

Eşcinselliğe Eşlik Eden Fiziksel Rahatsızlıklar

Eşcinseller, eşcinsel olmayanlara göre, çok farklı, belirgin bir somatik ve psikolojik hastalıklar yelpazesi yaşarlar. AIDS bunlardan sadece en çarpıcı olanıdır. Asıl sorun aşağıda sıralayacağım istatistiksel verilerdir. Öncelikle eşcinsel hayat tarzının önemli bir özelliğine dikkati çekmek gerekir. Eşcinseller özellikle erkek eşcinseller, bir hiper-promisküite (homosexual hyper-promiscuity) sergilerler.1079

 

Değişik araştırmalar, eşcinsellerin %43’ünün hayatları boyunca 500 ve üstü eşcinsel ilişkiye girdiğini göstermiştir. %28’i ise hayatları boyunca 1000 ve üstü ilişki yaşadıklarını söylerler. Eşcinsellerin %79’u yaşadıkları bu deneyimlerin %50’sinin tamamen yabancı kişilerle olduğunu belirtirler. Ve bunların %70’i tek gecelik ilişkilerdir (one night stands, bkz. The Castro filmi).1080

 

Benim kişisel terapi tecrübelerim de bu verileri doğruluyor, 1990 yıllarında Zürih Üniversitesi Psikiyatri Polikliniği’nde ve sonrasında gördüğüm hastalar maalesef bu verileri teyit ediyor. Zürih’te 35 yaşlarında bir erkek hastamla yaptığım terapide bir ara, “Kaç kişi ile ilişkiniz oldu?” sorusuna hastam, “500’den fazla olabilir” dedi. İnanamadım ve “Bu nasıl mümkün olabilir?” diye sorduğumda gülümsedi. “Her gece umumi tuvaletlerde iki üç kişi ile ilişki kurarsanız olur” diye cevap verdi. Ayrıca yine eşcinsellik sosyal uygulamalarından olan, “weekend gay circuit parties/hafta sonu gey devreye girme partileri”nde alkol, uyuşturucu, uyaran tesiri altında, “bulan bulunanla” ilişkiye girer. Risk almaktan kaçınılmaz, prezervatifsiz ilişki (barebacking), bir manada “aşkım, sana hayatım feda olsun” anlamını taşır ve ilişkiye artı bir heyecan katar.1081

 

Hatta daha ötesi de olabilir. Eşcinsel ilişkiye daha da fazla heyecan katabilmek için kişi, bile bile zührevî hastalıklara yakalanmak ister, bunun adı da “bug chasing/böcek arayışı”dır. Eşcinsel evliliklerinde ise sadakat nadir bir erdemdir. İlk evlilik senesinde %66 ihanet olur, 5 sene süren ilişkide ise bu oran %90’lara çıkar. Böyle bir “ilişki zenginliği”nin birçok patolojik mikroorganizma için bulunmaz bir fırsat olduğunu tıp doktorları olarak hepimiz biliriz. Nitekim cinsel yoldan bulaşan hastalıkların görülme oranı eşcinsellerde %78’dir. ABD’de eşcinseller genel toplumun %1-3 oranlarında bir bölümünü teşkil ederken gonore (bel soğukluğu) vakalarının %3-4’ünü, frengilerin %60’ını oluştururlar.

 

Gonore’ye yakalanma sıklığı aslında diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için de anlamlı bir göstergedir. 1993 ile 1996 yılları arasında, ABD’de 26 zührevî hastalıklar kliniğinde yapılan bir araştırma, bu zaman diliminde gonore vakalarında %74’lük bir artış göstermiştir.1082

 

Eğer gonore’de böyle bir artış varsa, AIDS de sırada demektir. Hepatit A ve B (sarılık)’nin eşcinsellerde görülme oranı San Francisco’da %70-80 civarındadır. Eşcinsellerin genel toplumun %1 ile %3 arasındaki bir dilimini temsil ettikleri düşünülürse bu rakamlar da, devasa bir hepatit virüsü yoğunluğu manasına gelir. Avustralya’da da aynı eğilim tespit edilmiştir.1083

 

Eşcinsel Bağırsak Sendromu/Gay Bowel Syndrom yine eşcinsellere has bir hastalıklar toplamıdır. Bu sendromda bir dizi bakteri, virüs enfeksiyonları (kondilom akuminata, proktitler, amibiaz, ano-rektal gonoreler, şigelloz, lemfoganuloma venereum), mekanik nedenlere bağlı hemoroid, polip ve fistüller, yabancı cisim sokmadan kaynaklanan yırtılmalar ve iyi huylu ve habis tümörlere raslanır. Sperm (döl) aslında bağışıklığı azaltıcı tesirlere (immunosupressiv effects) sahiptir, bu sebeple vajina onu kabul eder. Ama yanlış kanala dökülürse, enfeksiyon ve kanserlere duyarlılık artar. Peki, azgın-çokeşlilik (wild promiscuity) ve anal ilişki niye bu kadar hastalığa sebep oluyor sorusunun cevabı ise çok basittir; bağırsağın son bölümü yani rektum, Rabbimiz tarafından tek yönlü bir kanal olarak yaratılmıştır (the rectum has been designed as a one-way tunnel). Kas ve kan dolaşımı yapısı nedeniyle vajinaya göre farklı olduğu için bu “tünel” bu yükü kaldırmaz, çabuk zedelenir ve mikroplar kana bulaşır.

 

Tabii bu patoloji repertuvarı nedeniyle eşcinseller ABD’de hastanelere yatan vakaların %17’sini teşkil ederler.1084

 

AIDS’e gelince, bu hastalık malum olduğu gibi eşcinseller, özellikle de eşcinsel madde bağımlıları tarafından dünyaya yayılmıştır. 1992’de ABD’de AIDS vakalarının %53’ünü eşcinseller ve biseksüeller oluşturur.1085

 

AIDS, 1980’lere göre daha az ölümle sonuçlansa da (David Ho, 3’lü terapi, 1996) erkek eşcinsellerde 2001 ile 2005 arasında %13 artış göstermiştir.1086, 1087

 

Neticede gey hayat tarzı, yaşam beklentisini 20 yıl kısaltır. Ölüm yaşı ortalaması 42’dir (sadece %24’ü 65 yaşını aşar).1088, 1089 (Genellikle bir başka eşcinsel eliyle) cinayete kurban gitme, eşcinsel olmayanlara göre 100 kat daha fazladır. İntihar oranları ise 19 kat daha fazladır.10901079 Promisküite: Önüne gelenle yatma.

1080 Bell ve Weinberg (1978), American Journal of Public Health, 2003.

1081 Aslında normal karşı cins eş ilişkisinde bu davranış, çok asil bir sadakat ve muhabbet göstergesidir. Eşi, diyelim ki bulaşıcı bir hastalıktan mustarip olan kişi, onunla, sevgisi uğruna aynı kaderi paylaşmaktan kaçınmaz; iyi günde de, kötü günde de hayat yolculuğunu beraber yapar. Aynı asil duygu eşcinsellerde de vardır, fakat yanlış yerde ortaya çıkar.

1082Thomas H. Maugh II, Centers for Disease Control and Prevention: Report in the Morbidity and Mortality Weekly, 26 Eylül 1997.

1083 M.L. Stokes, M.J. Ferson ve L.C. Young, “Outbreak of hepatitis A among homosexual men in Sydney”, Am J Public Health, 1997, 87: 2039-2041.

1084 A.G. Lawrence, A.E. Singaratnam, “Changes in Sexual Behaviour and Incidence of Gonorrhea”, Lancet, 25 Nisan 1987.

1085 http://www.cdc.gov/hiv/topics/msm/index.htm (Centers for Disease Control and Prevention -CDC)

1086 “HIV/AIDS Fact Sheet”, CDC, Mayıs 2007.

1087 Cato T. Laurencin, Donna M. Christensen, Erica D. Taylor, “HIV/AIDS and the African-American Community: A State of Emergency”, Journal National Medical Association, Ocak 2008, 100 (1): 35-43.

1088 E.R. Fields, Is homosexual activity normal, The Truth At Last, Marietta, Ga, 1993.

1089 R. S. Hogg, S.A. Strathdee, K.J. Craib, M.V. O’Shaughnessy, J.S. Montaner, M.T. Schechter, “Modelling the impact of HIV disease on mortality in gay and bisexual men”, International Journal of Epidemiology, 1997, 26 (3): 657-661

 

https://www.drmustafamerter.com/pages/escinsellik/