Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği, Dünya ÇAKOP oluşumudur.

Çocukluk ve Ergenlikteki Eşcinsel Eğilimlerin Büyük Bir Kısmı İleriki Yaşlarda Kendiliğinden Düzelir

Psikiyatrideki güncel eğilim, eşcinsel lobinin de baskısıyla böyle eğilinmi olan çocukların tedavi edilmesi değil de aile ve çocuğun bu durumu kabullenmesine dayanan “onaylama” yaklaşımı. Ancak yapılan bir çok çalışma, onaylama yaklaşımının aslında çocuğun zamanla arkada bırakacağı psikolojik bir karmaşayı onaylayarak ve destekleyerek gittikçe kuvvetlendirdiğini ve en nihayetinde yeni bir kimlik oluşumuna sebep olduğunu gösteriyor.

Bu çalışmalardan iki örnek:

Çocukluk ve Ergenlikte Cinsel Kimlik Bozukluğu

Güncel Olarak Tartışılan Konseptler ve Tedavi Stratejileri

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2697020/pdf/Dtsch_Arztebl_Int-105-0834.pdf

Özet

Giriş

Cinsel Kimlik Bozukluğu (CKB) bebekliğin erken dönemlerinde bile farklı oranlarda görülebilmektedir ancak yaygınlığı %1’in altındadır. CKB sıklıkla, duygusal ve davranışsal problemlerle ilişkili olmakla beraber başka psikiyatrik hastalıklarla birlikte görülme oranı da yüksektir. Vakıaların klinik seyri ise oldukça yüksek değişkenliğe sahiptir. CKB’nın nedenlerinin teorik açıklamaları ve tedavi yaklaşımları tartışma konusu olup, bu tartışmalar özellikle erken dönem hormonal müdahale stratejilerinde yoğunlaşmaktadır.

Materyal ve Metod

Bu inceleme, seçilmiş bir medikal literatür taramasına, mevcut ulusal ve uluslararası kılavuzlara ve birden çok ilgili disiplinden uzmanlar arasında gerçekleştirilen bir tartışmanın sonuçlarına dayanmaktadır.

Sonuçlar

CKB’nin klinik seyri hakkında ve özellikle CKB’nun nedenlerine odaklanan büyük bir çalışma olmamasında dolayı, sunulan çeşitli etiyolojik modellerin kanıt düzeyi genellikle düşüktür. Bu modellerin çoğu, CKB’nın karmaşık bir biyopsikososyal etkileşimden kaynaklandığını varsayar. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki tüm CKB vakalarının yalnızca% 2,5 ila % 20’si, geri dönüşü olmayan transseksüalitenin ilk belirtileridir. Bu konudaki mevcut araştırmaların geldiği nokta, henüz CKB belirtilerinin devam edip etmeyeceğini, yani transseksüelliğin gelişip gelişmeyeceğini güvenilir bir şekilde tahmin edebilecek teşhis kriterlerinin tanımlanmasına izin verecek yeterlilikte değildir.

Tartışma

Gelişimsel psikoloji alanındaki bilgilerimiz CKB tedavisinin yönlendirilmesinde önemlidir. çocuklarda CKB çok nadiren kalıcı transseksüaliteye dönüştüğü için, birey psikoseksüel gelişimini tamamlamadan geri değiştirilemez fiziksel müdahaleler (cinsiyet değiştirme operasyonları) uygulanmamalıdır. Ergenliği önleyici hormonel tedavilerle de gelişimin bu döneminde çocuğun kişilik oluşumu için elzem olan hayat tecrübelerini yaşaması engellenmemelidir.

  • Trans çocuklar büyüdüklerinde trans kalıyorlar mı?

http://www.sexologytoday.org/2016/01/do-trans-kids-stay-trans-when-they-grow_99.html

Çocuklar cinsiyet değiştirmek istemekten büyüdükçe vazgeçiyorlar mı yoksa bu durum yetişkinken de mi devam ediyor?

Toplamda, üç büyük ölçekli takip çalışması ve bir kaç tane de daha küçük çaplı araştırma yapıldı. Bunların hepsini sonuçlarıyla birlikte aşağıda listelenmiştir. Bu çalışmaların yapıldıkları ülkeler, kültürler, zaman dilimleri, çalışmaların takip süresi ve yönteminlerdeki farklılıklara rağmen, tüm çalışmalar oldukça benzer bir sonuca varmıştır: Sadece çok az sayıda “trans çocuk” yetişkin olduklarında hala cinsiyet değişikliği yapmak istiyor. Kesin sayı çalışmaya göre değişmekle birlikte, “trans çocukların” kabaca % 60-90’ı yetişkinlikte artık trans olmuyor.