Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği, Dünya ÇAKOP oluşumudur.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyat Pazarı

Bu yazı daha önce sitemizde yayınlanan (25 Temmuz 2022) kaynağı Global Market İnsight (GMI) sitesinden alıntılanan rapordaki tarihlerin ve oranların güncellenmiş versiyonudur..

Kaynak: Global Market İnsight
(GMI) Yazarlar: Rupali Swain, Subodh Kharad
Report ID: GMI2926

Bu rapor cinsiyet değiştirme ameliyatlarındaki pazarın büyüklüğünü, sektörün analizini, bölgesel durumu, uygulama potansiyellerini, fiyatlardaki oranları ve rekabetçi pazar payını 2023-2032 yılları tahminlerine göre ortaya koymaktadır.
Endüstri akımları Cinsiyet Değiştirme Cerrahisi Pazar büyüklüğü 2019'da 316 milyon ABD dolarından fazlaydı ve 2020'den 2026'ya kadar %25,1 yıllık bileşik büyüme oranına tanık olacak.

CAGR (Compound Annual Growth Rate) /Yıllık Birleşik Büyüme Oranı ;2023-2032 yıllarında cinsiyet değiştirme ameliyatı pazarı verilere göre kadından erkeğe dönüşüm %11.2 oranında olması beklenmektedir. 2032’ye kadar bölgesel olarak sadece Avrupa pazarı 482 milyon dolar.

 

Artan cinsiyet disforisi vakaları ve cinsiyet değiştirme prosedürlerindeki güçlü ilerlemeler, pazarın görünümünü yönlendirecek gibi görünüyor. Ayrıca cinsiyet disforisi yaşayan kişiler genellikle depresyon kaygısı ve diğer mental sağlıkla ilgili sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar.

Cinsiyet değişikliğine dair yeni hükümet politikalarının geliştirilmesi de insanların talebinin artmasına sebep olabilmektedir. Örneğin İspanya ve İskoçya, 16 yaş ve üstü kişilerin cinsiyetlerini resmi olarak değiştirmelerini daha kolay ve daha hızlı hale getirecek transseksüel hakları yasa tasarılarını kabul etti.

Sağlık merkezlerinde cinsiyet değiştirme ameliyatı yapmak için gelişmiş ve basitleştirilmiş yöntemlere yönelik ihtiyaç arttığından dolayı, endüstrideki ilerleme de bu oranda artmaya başlamaktadır.

 

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Piyasa Raporu Kapsamı

Rapor Kapsamı

Ayrıntılar

Yıl

2022

2022 Pazar Büyüklüğü

623 milyon dolar

Tahmini Dönem

2023-2032

2023-2032 yıllık birleşik büyüme oranı

%11.5

2032 Değer

1.9 milyar dolar

 

Cinsiyet değiştirme prosedürleriyle ilişkili yüksek maliyetler, cinsiyet değiştirme cerrahisi pazar gelirini engelleyebilmektedir. Kadından erkeğe cinsiyet değiştirmede histerektomi ve falloplasti ameliyatları çoğunlukla pahalıdır ve herkes tarafından karşılanamaz. Örneğin Avrupa’da kadından erkeğe geçiş ameliyatı için 12 bin-20 bin dolar harcama gerekiyor ve bu miktarın önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. Bu nedenle, cinsiyet değişikliği veya cinsiyet onayıyla bağlantılı travma cinsiyet disforisi ve diğer mental hastalıklar gibi sorunlarla karşılaşan kişilere, ameliyat olmadan önce cinsiyet onaylama terapisinden geçmeleri önerilir.

Pazar gelişimini desteklemede cinsiyet değiştirme ameliyatı için sağlık sigortası kapsamının mevcudiyeti

2022 verilerine göre küresel ölçekte erkekten kadına dönüşüm ameliyatı oranı yüzde 50.9 iken kadından erkeğe dönüşüm ameliyatı oranı 49.1’dir. Toplum genelinde bu ameliyatların yükselmesi beklenebilmektedir. Cinsiyet değiştirme prosedürlerine ilişkin kolaylaştırıcı sağlık sigortası poliçeleri, kadından erkeğe cinsiyet değiştirme ameliyatlarının sıklığını artıracaktır. Kadından erkeğe cinsiyet değiştirme cerrahisinde başarılı olan yeni cerrahi teknikler de dahil olmak üzere teknolojik gelişmeler Pazar trendlerini şekillendirecektir.

Burada verilen oranlar 2018-2022 yılları arasında küresel ölçekte cinsiyet değiştirme ameliyatı pazarını göstermektedir.

Avrupa cinsiyet değiştirme ameliyatı pazarının 2032’ye kadar 482 milyon doları geçeceği tahmin edilmektedir. Bunun nedeni halk arasında gelişmiş değişim ameliyatlarının bilinirliliğinin artması olacaktır. Harcanabilir gelirlerdeki artış da, cinsiyet disforisinden muzdarip bireyleri, bu durumdan kurtuluş için cinsiyet değiştirme ameliyatlarını seçmeye teşvik edebilir.

LGBTQ topluluklarına katılan insanların oranı da Avrupa ölçeğinde büyük oranda yükselmektedir. 2021’de Ulusal İstatistik Kurumu tahminerine göre Birleşik Krallıkta 200 bin ila 500 bin arasında trans insan yaşamaktadır, yakın gelecekte bu sayının artması beklenmektedir. Meseleye dair çeşitli gruplar topluluklar tarafından yürütülen çeşitli kampanyalar da cinsiyet değiştirme ameliyatlarını Avrupa ölçeğinde hızlandıracaktır.

 

COVID-19 pandemisinin cinsiyet değiştirme ameliyatları üzerindeki etkisi

COVID-19 salgını, sınırlı sağlık hizmeti kaynaklarını korumak için belirli tıbbi prosedürlere öncelik verilmesine yol açtı. Bu süreçte cinsiyet değiştirme ameliyatları pandemi sürecinde ya çok seçici olarak düşünüldü ya ertelendi ya da iptal edildi. Pandemik stresle disfori daha yaygın hale geldikçe trans bireyler endişe ve üzüntü yaşadılar. Belirli hastaneler ve sağlık merkezleri de şimdilerde cinsiyet değiştirme ameliyatlarındaki prosedürlerine COVID-19 öncesine dönmeye başladılar ve çeşitli girişşimlerde bulundular.

 

Kaynak: https://www.gminsights.com/industry-analysis/sex-reassignment-surgery-market