Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği, Dünya ÇAKOP oluşumudur.

Bilim Adamı Scot Diyorki:EŞCİNSELLİK VE PEDOFİLİ BİRBİRENE BENZEYEN RUHSAL BOZUKLUKLARDIR.

DSM-3 ve önceki dönem eşcinselliği bir zihinsel bozukluk olarak sınıflandırmak için kullanılıyordu, ancak DSM-4 bunu “artan baskıya yanıt olarak” (yani solcu aktivizm) kaldırdı. 2) Fakat aslında pedofili ve eşcinsellik biyolojik açıdan oldukça benzerdir, dolayısıyla her ikisi de akıl hastalığı olarak sınıflandırılmalı veya ikisi de olmamalıdır. Scottkurşunu ısırmak ve DSM’nin eşcinselliği sınıflandırmamasının bir hata olduğunu söylemek istemiyor, bu yüzden tedavi için parasal desteğin kilidini açtığı için sınıflandırmaların aynı zamanda politik olduğu konusunda işleri karmaşıklaştırmaya devam etmek zorunda. Transeksüel kişiler söz konusu olduğunda, tedavileri çok pahalı olduğundan ve bunun bedelini başkalarının ödemesini istediklerinden bu onlar için çok önemli (dolayısıyla orduya katılmak gibi yasal hileler kullanarak bunun bedelini kendilerine ödetiyorlar). Ama yine de, bu aslında siyasetin bilimsel sınıflandırma sistemimizi etkilemesine izin vermekten başka bir şey değil. Yani Scott aslında sadece DSM’yi tamamen bilimsel bir sınıflandırma sistemi olarak görmememiz gerektiğini, daha ziyade bazı insanların kendi politik hedeflerine uyacak şekilde özel statüye sahip olduğu kısmen politik bir sistem olarak görmemiz gerektiğini söylüyor.

Bunun pek de bilimsel bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Doğru çözüm, eşcinselliğin bariz nedenlerden dolayı bir akıl hastalığı olduğunu kabul etmektir. Scott’ın da belirttiği gibi, cinsel hedefleme sorunları grubuna aittir. Evrimsel açıdan bakıldığında, insanlar cinsel yolla üreyen bir türdür, dolayısıyla cinsellik karşı cinsi hedef almalıdır. Ayrıca doğru yaşı da hedeflemelidir. Dolayısıyla kadınların doğurganlığı büyük ölçüde yaşa bağlı olduğundan, erkeklerin hedeflenmesi öncelikle doğurgan kadınlar, yani 15-45 yaş arası olmalıdır. Kadın hedefleme daha az yaşa bağlı olabilir, ancak en az 15+ olmalıdır (ve gördüğümüz de budur). Dolayısıyla eğer birisi uyum sağlama yaşının dışındaki kişileri hedef alıyorsa, bu bir tür düzensizliktir. Pratik açıdan bakıldığında, bu çocuk söz konusu olduğunda sorunlara neden oluyor ve biz buna pedofili adını veriyoruz. Ama aynı zamanda çok yaşlı insanları da hedef alıyor olabilir.  Kimse bu konuyu pek umursamıyor gibi görünüyor. Muhtemelen hiç kimse onun dahil edilmesi için lobi yapacak kadar önemsemediğinden, DSM’de bile sınıflandırılmamıştır. Birkaç tuhaf adamın Pornhub’da büyükannelere bakması neden rahatsız olsun ki!

Evrimsel bakış açısının yanı sıra, eşcinselliğin akıl hastalıklarının nomolojik ağına da gayet iyi uyduğunu biliyoruz. Akıl hastalıklarıyla ilgili en önemli gerçek, çeşitli tanıların hepsinin bir arada ortaya çıkma eğiliminde olmasıdır, buna komorbidite denir. 

Dolayısıyla, özellikle iyi ölçülmeyen eşcinsellik, şizofreni, otizm, bipolar, DEHB, depresyon, nevrotiklik, yalnızlık ile genetik korelasyon gösteriyor ancak anksiyete ve anoreksi ile genetik korelasyon göstermiyor. Veri setindeki şüpheli ölçümün dışında burada iki uyarı var. Birincisi, bir korelasyonun kalıtsal (genetik) olması onun basit bir içsel genetik açıklaması olduğu anlamına gelmez. Yani eşcinsellik genetik olarak akıl hastalıklarıyla ilişkili olabilir. İnsanlarıneşcinsellere kötü davranışı yüzünden, eşcinsellerin akıl sağlığı kötü yorumu doğru değil.

Azınlık stresi hipotezi konusunda bir gecede uzmanlaştığımı sanmıyorum. Ancak Ilan Meyerkesinlikle bunlardan biri ve bunlar yakın zamanda (2020) bir makalede destekleyici olarak alıntı yaptığı çalışmalar, dolayısıyla benim anlayışıma göre bunun için en iyi kanıt olduğudur. Eğer durum böyleyse, azınlık stresi hipotezi çok zayıf bir temele dayanıyor demektir. Bu kanıtların çoğu korelasyoneldir ve azınlık stresi dışındaki şeylerle kolayca açıklanabilir; örneğin daha iyi zihinsel sağlıklara sahip cinsel azınlık üyelerinin seçici göçü. Sahte deneysel sonuçlar zayıftır, p-hack’lenmiştir ve açıkçası çoğu zaman kasıtlı olarak yanıltıcıdır. “İlerici politikanın eşcinsel hayatlarını daha iyi hale getirdiğini gösteren gösterişli tasarım gösterileri” bulgularını yayınlama konusunda çok düşük bir standardın olduğu açık; yazarlar, editörler ve fon sağlayıcıların hepsi bunları istiyor, oysa ben bu konudaki olumsuz bulguları yayınlamanın çok daha zor olduğunu varsayıyorum.

Yani oldukça esneme düzeyinde bir kanıt. Ancak burada belirtilmeyen daha bariz gerçek şu ki, eşcinsellere yönelik damgalama son birkaç on yılda önemli ölçüde azaldı, ancak yine de eşcinseller hala belirgin şekilde yüksek oranda zihinsel sorunlar gösteriyor. Eğer bu durum damgalanmadan kaynaklandıysa hızla azalması gerekirdi, yani damgalanmadan kaynaklanmıyor. 

Eşcinselliğin bir akıl hastalığı olduğu yönündeki bu sonucun göründüğü kadar iğrenç olduğunu düşünmüyorum. Depresyonu bir akıl hastalığı olarak sınıflandırıyoruz ama kimse ortalıkta depresif insanlardan uzak durun, onları sevmeyin demiyor. Eşcinsellik için de aynı durumun geçerli olduğunu söylüyorum. Eşcinsellik bir kişi için net bir olumsuzluktur, ancak insanların pek çok sorunu olabilir. Bu bir arkadaşın veya aile üyesinin sahip olabileceği en kötü şey değil.

 

Eşcinsellik tedavisi işe yarıyor mu?

Elbette bir şeyi ruhsal bozukluk olarak sınıflandırdığımızda genel olarak buna sahip olmamak daha iyidir deriz. Kötü sonuçları olan tüm çağrışımlarda görüldüğü gibi bu durum genellikle eşcinsellik için de geçerlidir. Tabi ki doğurganlığın çok düşük olması (annenin torun sahibi olmaması!) ve flört havuzunun küçük bir kısmıyla sınırlı olması nedeniyle uygun partnerbulmakta daha fazla zorluk yaşama gibi ek sorunlar da var. Ancak psikozu, depresyonu, kaygıyı ve benzerlerini bir ölçüde etkili bir şekilde tedavi edebiliyoruz, öyleyse neden eşcinsellik olmasın? Buna izin verildiği dönemde tedaviyi inceleyen makalelerin yayınlanmış bir meta-analizi olduğu ortaya çıktı:

Byrd, AD ve Nicolosi, J. (2002). Byrd, A. D., & Nicolosi, J. (2002). Eşcinselliğin tedavisine ilişkin meta-analitik bir inceleme A meta-analytic review of treatment of homosexuality. Psikolojik raporlar, 1139-1152.. Psychological reports, 1139-1152.

Eşcinsel olarak tanımlanan bireylerin mera-analitik teknik kullanılarak tedavisine ilişkin

çalışmaların incelendiği ve sentezlendiği makaledir. Tedavi etkinliğini değerlendiren çok

sayıda çalışma (146) belirlendi; bunların çoğu 1975’ten önce yayınlandı ve bunlardan 14’ü dahil edilme kriterlerini karşıladı ve bir meta-analizde kullanılabilecek istatistikler sağladı. 

 Analiz, tedavinin veya eşcinselliğin, eşcinsellik için alternatif tedavilere veya kontrol gruplarına göre önemli ölçüde daha etkili olduğunu gösterdi.

 14 çalışmanın bu meta-analizi, eşcinsellik tedavisinin etkili olduğunu anlatısal olarak öne süren 146 çalışmadan oluşan bir grup için ampirik destek sağlamaktadır. Tedavi etkinliği ile ilgili değişkenler incelenir.

Sonuçlar, eğer  eşcinsellik popülasyonda hızlı bir şekilde artabiliyorsa bu durum bunun çevresel etkenlerden kaynaklanabileceğini ve bu durumda iyileştirilebileceğini gösteriyor. 

 

Kaynak:  https://www.emilkirkegaard.com/p/homosexuality-is-a-mental-illness ScottAlexander